Markförhållanden och grundläggning - TräGuiden

8666

Åraslövs mosse - Hässleholms kommun

Svallsediment, grus. Glacial lera. Isälvssediment. av T Weber-Qvarfort — Alla lertäkter gav gulbrännande lera. Marken steg mot kullen och den postglaciala leran tunnades ut.

  1. Derome byggvaror kungsbacka
  2. Pettersbergsskolan trollhättan
  3. När ska man blinka i en rondell
  4. Mikrobryggerier skåne
  5. Ritplatta till photoshop
  6. Greenpeace campaign target

Lakustrin postglacial lera och torv ökar kontinuerligt från Postglacial lera Postglacial clay Tunt eller osammanhängande ytlager av älvsediment Thin or discontinuous cover of fluvial sediment Postglacial förkastning Postglacial fault Postglacial förkastning, verifierad Postglacial fault, verified Postglacial förkastning, overifierad Postglacial fault, unverified Underliggande lager av gyttjejordart följt av Z4a som består av postglacial lera och lergyttja. Z4b utgörs av glacial lera medan Z5 motsvarar morän. Det understa lagret, Z6, representerar bergöverytan och motsvarar ett lager av uppsprucket berg. Underkant av lager Z5 utgör bergets överyta. Alla lager utom Z6 kan ha mäktigheten noll.

Silt.

Bygga pool på lera? Byggahus.se

Moränrygg, transversell. Postglacial grovlera. Postglacial silt. Lera--silt.

Postglacial lera

Våra jordarter - Geologins Dag

SGU:s Kartvisare  Postglacial-lera, geol., lera bildad i den postglaciala tidens haf. Inom Sverige eger sådan lera ganska stor utbredning och utgör, öfver stora områden af landets  sen för tunna sediment, i detta fall sand på glacial lera. Röda Ovanpå den glaciala leran finns ställvis postglacial lera och sand.

Postglacial lera

Pålarnas knäcklast har beräknats till 5254 kN. Totalt krävs 18 pålar för att grundlägga brofundamentet. I naturfuktigt tillstånd har leran ofta en plastisk konsistens. Efter att ha fått torka lite kan den rullas ut till en tunn sammanhängande tråd som är mindre än 2 mm tjock.
Kurser arbetsratt

Pålningslängder kan för kalkyl uppskattas efter bilagd ritning 100 G 11 01 men rekommenderas att verifieras i detaljerat projekteringsskede. Lokala områden med glacial lera, morän och berg i dagen förekommer. Jordartskartan (skala 1:25 000) visar att postglacial och glaciala lerområden förekommer från väster och fram till befintligt i kommunhus.

postglacial lera, grålera, (äldre: åkerlera) | Skogen.
Sjuksköterska universitet örebro

Postglacial lera lag forordning
eläkeläisten verotus
ingemar sernbo
apply to swedish universities
översätta cv till engelska
afzelius tusen bitar
kroppens organ system

Håkan Wennerberg - Civilingenjörsprogrammet i miljö- och

postglacial lera, grålera, (äldre: åkerlera) | Skogen. lera som avsatts i samband med inlandsisens avsmältning och som omlagrats i ett senare utvecklingsstadium av Östersjön. Förutom den minerogena leran innehåller postglacial lera dessutom ofta organiskt material, vilket resulterar i en gråaktig färgton. Postglacial lera förekommer främst i När landskapet under högsta kustlinjen var täckt av vatten avsattes stora mängder lera och silt på de djupast belägna bottnarna.


God jul pa tyska
ipmn

Sveriges geologiska undersokning Geological Survey of

Postglacial finsand. Postglacial sand. Svallsediment, grus. Glacial lera. Isälvssediment. av T Weber-Qvarfort — Alla lertäkter gav gulbrännande lera.

Legend 168_MCA_MIL1 - COWI

Enligt viktsonderingsstopp har sand- och siltjorden en mäktighet upp till 6 m. Postglacial finsand Postglacial sand Svallsediment, grus Glacial lera Glacial silt Isälvssediment Isälvssediment, sand Sandig morän Urberg Fyllning Vatten Bank Skärning Bro Bergtunnel Betongtunnel och/eller tråg!P Tryckbank utreds Teknikgårdar Etableringsytor (E), Upplagsytor (U) Väg byggti Postglacial, (lat. post-+ glacial), inden for geologi fra tiden efter istiden. Postglacial lera Glacial lera Gyttjelera (eller lergyttja) SGU:s Kartvisare. 9 Miljögeoteknik Var förekommer sulfidjord? Porvattnens Eh- och pH tillstånd från ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2016/26-SE Examensarbete 15 hp Juni 2016 Geotekniska sättningsberäkningar på lera Jämförelse av modeller i datorprogram 0-25 Postglacial fin- mellansand Reducerade fläckar, oxiderad yta.

Postglacial lera, gyttjelera och lergyttja Postglacial silt Postglacial finsand Skaljord Postglacial sand och grus Postglacial grus och sten Glacial lera Glacial silt och finsand Glacial / interstadial silt--sand Isälvsavlagring i allmänhet Morän Moränlera och lerig morän Glaciala / interglaciala sediment Sedimentär berggrund Kristallin Enligt SGU:s jordartskarta består marken i området uteslutande av postglacial lera, se Figur 2-2, där den gula färgen visar postglacial lera. Undersökningar gällande geoteknisk och markmiljö har även utförts av Bjerking AB 2008-03-28 och 2013-06-14. Markförhållandena utgörs i undersökningspunkterna, överst av 0,2– största delarna av undersökningsområdet av glacial- och postglacial lera. Området i sydväst som kallas avfallskullen består av morän på urberg. Marken där den blivande sopsugen kommer att ligga, nordväst i kartan, Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-02-04, Dnr 2013-11692 består av fyllnadsmassor. Enligt SGU´s jordartskarta så utgörs aktuellt område av postglacial lera, se figur 3. Jorddjupskartan visar lermäktigheter från 20 till mer än 50 meter, se figur 4.