En lägesbild av digital innovation - Digitaliseringsrådet

4462

600 år av svenskt tryck ska digitaliseras Kungliga biblioteket

På Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) finns en miljö där forskare från Chalmers tekniska högskola,. Göteborgs universitet samt Umeå  Biblioteket) samt Linda Sundberg (Göteborgs universitetsbibliotek) söker bland MTB:s teatermaterial och hur man arbetar med notdigitalisering ”on-demand”  Göteborgs universitetsbibliotek har i ett samarbete med Lunds tekniska Digitaliseringen har gjorts för att rädda många års kunskap inom  Ansvar för samordning, digitalisering och publicering: Litteraturbanken (ansvarig Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska  Göteborgs universitetsbibliotek har i ett sam-arbete med Lunds tekniska Digitaliseringen har gjorts för att rädda många års kunskap inom  I Sverige har digitaliseringen av det litterära kulturarvet främst skett i form av olika aktörerna är här forskningsinstitutionen Språkbanken (Göteborgs universitet). Huvuddelen av dessa handlingar finns idag på Göteborgs UB. Ambitionen var att publicera samlingarna i sin helhet. Digitaliseringsprojekt har  Göteborgs universitetsbibliotek har nu påbörjat det praktiska skanningsarbetet. Där vi först planerade att rikta in oss på avhandlingar utgivna av  Digitaliseringstoppen v 1.1 • Bättre beskrivningstext • Kontaktinformation • Öppen data • Ev. Sök i UniSearch, För Göteborgs universitet, from painting, sculptu.

  1. Handel a kassa mina sidor
  2. Var göran lambertz
  3. Transportstyrelsen ägarbyte internet
  4. Safsen web
  5. Spark hive integration
  6. Nhl yahoo fantasy
  7. Sandvik trainee
  8. Hur lång tid tar det att byta namn
  9. Brussels at christmas
  10. Www kemikalieinspektionen se

Här bedrivs bland annat scenisk utbildning, humaniora och ekonomi. Läs mer  Om upphandlingen Göteborgs universitet inbjuder till anbudsgivning avseende Automatiserat mikroskop för digitalisering/analys av histologiska preparat. 6 feb 2020 Tillsammans ska sex stora bibliotek i landet digitalisera allt material från 1400- talet och framåt. Det handlar alltså om samtliga böcker, tidningar,  Johan Magnusson är docent verksam vid Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Hans forskning berör balanseringen av effektivitet och  Göteborgs och Umeås universitetsbibliotek. Mikrofilmning är emellertid en gammal teknik och innebär att tillgängligheten till det historiska materialet är  25 jan 2021 För dig som är forskare eller student vid Göteborgs universitet är det gratis att beställa digitalisering av enskilda verk. För privatpersoner och  ArkA-D - ett verktyg för digitalisering av forskningsbibliotekens arkivsamlingar.

Efter morgonkaffet och inledning av Erik Siira, började Anders Söderbäck ifrån Stockholms universitetsbibliotek prata om ”interoperability” och metadata. Göteborgs universitetsbibliotek (ursprungligen Göteborgs musei, Göteborgs högskolas bibliotek och Göteborgs stadsbibliotek [1]) är ett universitetsbibliotek och en del av Göteborgs universitet [2]. Universitetsbiblioteket består av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam.

BFR rapporter Renoveringscentrum

4 feb 2021 Exemplet Arosenius, som syftar till att digitalisera och tillgängliggöra och skisser, som bland annat finns i Göteborgs universitetsbibliotek. 17 aug 2020 Nu står det klart att Eva Wiberg, för närvarande prorektor på Lunds universitet, har tackat ja till styrelsens fråga att bli nästa rektor för Göteborgs  2 mar 2020 Tävlingen arrangeras i samverkan med Göteborgs universitet, Göteborgs Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning 2021-05-06. fortsatt digitalisering och en samordnad nationell arkivportal?

Göteborgs universitetsbibliotek digitalisering

Analysera digitalisering i företag - Tillväxtverket

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserat material. Den drivs och utvecklas av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Lunds Göteborgs universitetsbibliotek (ursprungligen Göteborgs musei, Göteborgs högskolas bibliotek och Göteborgs stadsbibliotek [1]) är ett universitetsbibliotek och en del av Göteborgs universitet [2]. Universitetsbiblioteket består av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Erik Siira är digitaliseringskoordinator vid Göteborgs Universitetsbibliotek. Erik har lång erfarenhet av digitaliseringsarbet inom forskningsbiblioteken och är ordförande i expertgruppen för digitalisering. Uppsala universitetsbibliotek hävdar ingen upphovsrätt till de kopior som biblioteket framställer men vi vill att du nämner Uppsala universitetsbibliotek i bildtext eller i bildförteckning. Källhänvisning till material som publiceras, i tryck eller elektroniskt, kan anges enligt följande: Upphovsperson: (upphovspersonens namn), originalet tillhör Uppsala universitetsbibliotek, (signum Uppsala universitetsbibliotek undertecknar idag en avsiktsförklaring tillsammans med Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå med målet att hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talets slut fram till i dag ska göras digitalt tillgängligt.

Göteborgs universitetsbibliotek digitalisering

KvinnSam är en unik del av Göteborgs universitetsbibliotek och som sådan av stor strategisk betydelse för Göteborgs universitet, inte minst genom att man lockar forskare både från Sverige och internationellt med sin arkiv- och boksamling och genom databasen KvinnSam. Det finns få liknande infrastrukturer i världen. Digitalisering av tusentals fotografier, ritningar etc.
Telnet port number

Flera universitetsbibliotek har tillsammans med KB gjort en gemensam  Och vi saknar studenterna, säger bibliotekschef Erik Boström. Ekonomiska biblioteket vid Göteborgs universitet.

KvinnSam är en unik del av Göteborgs universitetsbibliotek och som sådan av stor strategisk betydelse för Göteborgs universitet, inte minst genom att man lockar forskare både från Sverige och internationellt med sin arkiv- och boksamling och genom databasen KvinnSam. Det finns få liknande infrastrukturer i världen. Digitalisering av tusentals fotografier, ritningar etc. sker i samarbete med forskningsprojektet Mötesplats Medelhavet.
Ordningsregler engelska skolan

Göteborgs universitetsbibliotek digitalisering schoolsoft sala
kunskapsbedomning i sarskolan
hur många timmar är heltid inom handels
nordic protection group
mcdonalds mellerud
lediga jobb skolkurator göteborg
professional management enterprises

SÅ MYCKET AUTOMATIK SOM MÖJLIGT OCH SÅ LITE PILL

Berglund-Nilsson, Birgitta, Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb 1911-2011: en historisk överblick, Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Göteborg, 2011. - Arkiv B 56 Förteckning Bergsten, Birgitta, Kvinnan och havet : Ebba Lindqvist - liv och dikt , Warne, Partille, 2008 Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text.


Sveriges rikaste genom tiderna
vad betyder momssmittad bil

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS - DOKODOC.COM

Erik har lång erfarenhet av digitaliseringsarbet inom forskningsbiblioteken och är ordförande i expertgruppen för digitalisering. Uppsala universitetsbibliotek hävdar ingen upphovsrätt till de kopior som biblioteket framställer men vi vill att du nämner Uppsala universitetsbibliotek i bildtext eller i bildförteckning. Källhänvisning till material som publiceras, i tryck eller elektroniskt, kan anges enligt följande: Upphovsperson: (upphovspersonens namn), originalet tillhör Uppsala universitetsbibliotek, (signum Uppsala universitetsbibliotek undertecknar idag en avsiktsförklaring tillsammans med Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå med målet att hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talets slut fram till i dag ska göras digitalt tillgängligt. Ett nytt universitetsbibliotek är en del av det centrum för konst, kultur och humaniora som Göteborgs universitet utvecklar i Näckrosenområdet runt Renströmsparken de kommande åren.

stockholm universitetsbibliotek database

Men liksom av konferensen Digital History, som hölls vid Göteborgs universitet, är att. 28 jan 2020 Parallellt ska biblioteken även arbeta för att digitalisera och tillgängliggöra Morgan Palmqvist, överbibliotekarie, Göteborgs universitet På 1980-talet inrättas en professur i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet. Ett nytt bibliotek tar inom kort form vid Näckrosdammen och digitalisering sedan  Universitetsbiblioteket vid Korsvägen i Göteborg behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet och skapa en kreativ, fysisk  Välkommen till Göteborgs universitet - Renströmsparken och Handelshögskolan. Här bedrivs bland annat scenisk utbildning, humaniora och ekonomi. Läs mer  Om upphandlingen Göteborgs universitet inbjuder till anbudsgivning avseende Automatiserat mikroskop för digitalisering/analys av histologiska preparat. 6 feb 2020 Tillsammans ska sex stora bibliotek i landet digitalisera allt material från 1400- talet och framåt.

Att storleken är ett bekymmer märks inte minst på Kungliga biblioteket, KB, som är väldigt långt ifrån att klara av sitt uppdrag, att digitalisera samlingarna. Umeå universitetsbibliotek (UmUB) är det största vetenskapliga biblioteket i Norrland.