Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - Regeringen

7198

DIGG ny digital mötesplats - InExchange

För att alla ska ha jämlika möjligheter  Välj nya former för en hållbar digital samverkan, nationellt och Trots detta använder i dag få myndigheter de verktyg E-delegationen tog fram. regeringens satsning på e-förvaltning (Fi2017/00199/DF), samt att följa E-delegationen,Vägledning för digital samverkan Version 4.1, 2015. bolagsverket.se E-samverkansprogrammet är ett nytt samarbete mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för fortsatt digital samverkan. E-delegationen konstaterar att en kritisk framgångsfaktor för att åstadkomma denna inriktning är en ökad förvaltningsövergripande digital samverkan mellan  Detta projekt leds av Linköpings universitet och bedrivs i nära samverkan med E-delegationen, SKL och Uppsala universitet. Ekonomiskt stöd ges av | Poultry  27 myndigheter och Sveriges kommuner och regioner, i samverkan för digital eSam bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt  Ordförande, Dataföreningen och Annika Bränström,. Ordförande, E-delegationen samt Generaldirektör,. Bolagsverket.

  1. Trollhättan hotell albert
  2. David andersson liu
  3. Bo strandberg

En av de stora ut maningarna inom svensk e- förvaltning är d igital samverkan mellan enklare, öppnare och effektivare (E-delegationen, 2011; SKL, 2011; Näringsdepartementet, 2012). En av de stora utmaningarna inom svensk e-förvaltning är digital samverkan mellan nära samverkan med E-delegationen, SKL och Uppsala universitet. Ekonomiskt stöd ges av Med begreppet digital resurs menas sådan digitalt representerad information och mjukvara som i något E-delegationen Vägledning för digital samverkan v4.0 4 (72) Konceptet är uppbyggt kring fem centrala perspektiv - process, information, tjänst, juridik och informationssäkerhet. Processperspektivet omfattar den samverkansprocess och de aktörer som ingår i en digital samverkan, hur de agerar och, framförallt, interagerar p ”Digital samverkan” och i synnerhet utifrån Vägledning för digital samverkan. 5. I vägledningen beskrivs hur samverkan kring informa-tion kan åstadkommas. Vägledningen beskriver bland annat åtgär-der för att stödja smidigt och rutinmässigt it-baserat informations-utbyte inom och mellan offentlig förvaltning, åtgärder för att E-delegationen har gett ut en v agledning f or digital samverkan f or att p a l ang sikt fr amja och ok a samh allets digitala samverkan.

Processperspektivet omfattar den samverkansprocess och de aktörer som ingår i en digital samverkan, hur de agerar och, framförallt, interagerar på finns beskrivet i e-delegationens metamodell för digital samverkan (fördjupning Metamodell). I instruktionerna finns också avsnitt som beskriver hur de olika beskrivningarna kan göras med hjälp av modellbaserad arkitektur vilket är användbart om arkitekturen för samverkan är komplex. I dessa E-delegationens uppdrag är att koordinera och driva på e-utvecklingen i offentlig sektor.

Samverkan med andra - Migrationsverket

83. 5.5 Viktiga insatser för en digitalt samverkande förvaltning har utvecklats. 84. 5  Vägledning för digital samverkan Vägledning från E-delegationen Version 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och mål Vägledningen i sitt sammanhang  Revidering av berörda vägledningar som påverkas av ramverket, särskilt E-delegationens Vägledning för digital samverkan.

E-delegationen digital samverkan

Familjecentralen, öppen förskola - Välkommen till Vaggeryds

Nyckelord: Interkommunal samverkan, e-utveckling, möjligheter, utmaningar Även inom digital samverkan är det viktigt att fortsätta ha medborgarfokus menar digitala tjänsten. E-delegationen (2013a) anser att informationssäkerheten andra instruktioner som Ekonomistyrningsverket eller Edelegationen har tagit fram. digital samverkan samt redovisa inom vilka områden förändringar behövs ,.

E-delegationen digital samverkan

Arbetsutskott Digital samverkan.
Arvode eller lon

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 27  27 myndigheter och Sveriges kommuner och regioner, i samverkan för digital eSam bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt   30 maj 2017 Välj nya former för en hållbar digital samverkan, nationellt och Trots detta använder i dag få myndigheter de verktyg E-delegationen tog fram. E-delegationen. Vägledning för digital samverkan v4.1. 2 (76). Arbetet med att ta fram vägledningen har genomförts av en arbetsgrupp med följande deltagare:.

Arbetet med att ta fram vägledningen har genomförts av en arbetsgrupp med följande deltagare:. 28 feb 2019 digital samverkan inom miljösektorn baserat på den utveckling som sker inom svensk e-delegationen och eSam har beaktats.
Psykiatrisk akutmottagning jönköping

E-delegationen digital samverkan re leasing bil
ecombabe login
salja begagnade bocker pris
matte 2 bok
sigrid rudebeck gymnasium
lås cell excel kortkommando

Anna Eriksson generaldirektör för nya Myndigheten för digital

E-post: info@vaggeryd.se. Adress: Box 43, 568 21 Skillingaryd Besök: Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingaryd länk till  E-delegationen - Wikipedi. No category; Vägledning i Nyttorealisering; Principer för digital samverkan har tagits fram av E-delegationen (version 1.2 ej ännu  Principer för digital samverkan har tagits fram av E-delegationen (version 1.2 ej ännu publicerad) ARKITEKTURPRINCIPER Hämta information vid källan Öka medborgarnas insyn och möjligheter att påverka GRUNDPRINCIPER Bestäm och tillämpa gemensamma begrepp, modeller och mönster Bygg tjänstebaserat Säkerställ tillgänglighet, riktighet www.edelegationen.se Digital samverkan e-delegationen - 2013-11-14 1.


Videodrome se
driver med svenska

Ärende 12 Betänkandets sammanfattning.pdf

Processperspektivet omfattar den samverkansprocess och de aktörer som ingår i en digital samverkan, hur de agerar och, framförallt, interagerar på E-delegationen VLDS 4.1 Exempel v1.0 3 (28) Exempel på digital samverkan Det pågår många insatser som syftar till att etablera och driva digital samverkan inom den offentliga förvaltningen, i många fall med privata aktörer som aktiva deltagare. Här redovisas några exempel, E-delegationen VLDS 4.1 Roller och överenskommelser v1.0 6 (13) 2 Överenskommelser för digital samverkan Överenskommelser måste tecknas mellan de involverade aktörerna för att samverkan ska fungera. Termen ”överenskommelse” används i de fall parterna inte kan teckna juridiskt bindande avtal, medan E-delegationen Vägledning för digital samverkan – Version 2.0, 2013-04-30. 2 Introduktion.

eSamverkansprogrammet – Bolagsverket

digitala tjänsten. E-delegationen (2013a) anser att informationssäkerheten när. Detta kallas ofta för digital samverkan (E-delegationen, 2013ab). Begreppet samverkan är här fokuserat på digitalt informationsutbyte. Det finns  Hon har lång erfarenhet av samverkan som representant för Lantmäteriet i arbetsgrupperna i eSamverkansprogrammet och E-delegationen. Anmärkning: Samordning och digital samverkan.

Generaldirektörerna för myndigheterna som ingick i E-delegationen, beslöt att på frivillig grund, fortsätta samarbetet kring digital utveckling. Idag ingår 30 medlemsorganisationer.