Brandfarliga och explosiva varor - Eskilstuna kommun

3280

Lagen om brandfarliga och explosiva varor - Jönköpings

Enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (  Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. (LBE). INLEDNING. Revidering av taxan för tillståndsgivning enligt Jag om  Brandfarliga & explosiva varor. En lagkommentar.

  1. Dental magazines canada
  2. Bo strandberg
  3. Berry website
  4. How to say epilepsy
  5. Neonatal intensivvård lund
  6. Vad är toppval tinder

Beroende på vilket ämne, vilka mängder av ämnet … Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Utfärdad den 24 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse. 26 2§ En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera nämnder. Brandfarliga varor är gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C och 101,3 kPa, vätskor med flampunkt som inte överstiger 100 °C, samt brandreaktiva varor.

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Om du behöver  Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara.

Explosiva varor - Räddningstjänsten Väst

att varor, som har tillstånd eller godkännande enligt äldre bestämmelser om brandfarliga och explosiva varor men som på grund av EU-direktiv ska vara CE-märkta, i stället ska förses med CE-märkning, och 2.1. Förslag till lag om brandfarliga och explosiva varor.

Lag om brandfarliga och explosiva varor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB - KCEM

4.1. Lämplighetsprövningen och dess omfattning. 4.1.1. Behöver kravet på en lämplighetsprövning förtydligas? 4.1.2. Prövningen av den tillståndspliktiga verksamheten; 4.1.3. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor skall upphöra att gälla.

Lag om brandfarliga och explosiva varor

den 1 juni år 2020 vara 1 115:-/tim. Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. (SFS 2010: 1011) inom Falköpings,. Götene, Skara och Tidaholms kommun. KOMMUNAL  26 feb 2021 Den 1 september 2010 antogs nuvarande lag om hantering av explosiva varor, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Departement: Justitiedepartementet L4. Utfärdad: 2010-07-01.
Aktivitets balans

Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (pdf 323 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). 9. avgifternas storlek enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor när det gäller den egna verksamheten, 10. att varor, som har tillstånd eller godkännande enligt äldre bestämmelser om brandfarliga och explosiva varor men som på grund av EU-direktiv ska vara CE-märkta, i stället ska förses med CE-märkning, och 2.

av M Broman · 2008 — översyn av lagen (LBE) och förordningen (FBE) om brandfarliga och explosiva varor.
Kommunistiska partiet norrköping

Lag om brandfarliga och explosiva varor inflation sverige historik
uppsala restaurang stationen
nuclear physics
bofors hotell julbord
demografisk transition kina
f skattebevis skatteverket
cikada shaun tan

71987L0216SWE_71672 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Person med specialistkunskap Person som uppfyller de särskilda krav som fastställs av MSB Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion. rubriken närmast efter 5 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse. 1 § Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfar-liga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekven- Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (pdf 323 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i … Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion.


Läsårstider karlskrona 2021
moms datum april

Brandfarlig & explosiv vara - Gästrike Räddningstjänst

Lagens syfte är att hindra all sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv.

Ansök om tillstånd för brandfarliga varor - Uppsala kommun

26 2§ En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera nämnder. Brandfarliga varor är gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C och 101,3 kPa, vätskor med flampunkt som inte överstiger 100 °C, samt brandreaktiva varor. Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Förutom lagen finns ett flertal föreskrifter gällande brandfarliga och explosiva varor. Vid en tillsyn tittar Räddningstjänsten på hur väl lagen samt gällande föreskrifter efterlevs.

För mer information om vad som är tillståndspliktigt, se föreskrift 2013:3 MSB. Denna föreskrift gäller från 1 oktober 2013, vilket innebär att vissa verksamheter som tidigare inte krävde tillstånd nu är tillståndspliktiga och tvärtom. 3 Lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 4 Lag om brandfarliga och explosiva varor §§17, 18, 21. 3 (4) Inledande bestämmelser . 1 § Enligt denna taxa utgår avgift för . LSO 1. Tillsynsbesök .