picture_as_pdf View syllabus

3640

Implementering av BBIC i Skaraborg - Skaraborgs

Children’s participation and influence is one of the aims of the framework, which mirrors recent developments towards child-centred and participation-oriented child welfare ( Gilbert et al., 2011 ; NBHW, 2015a : 8, 17). BBIC bygger på idéer från England. 1999-2005 utvecklades BBIC i Sverige av Socialstyrelsen i samarbete med sju kommuner. [1] Man utgår också från standardiserade formulär och stöddokument. Det krävs licens från Socialstyrelsen för att kommunerna ska kunna arbeta utifrån BBIC.

  1. Snittranta
  2. Unknown abyss
  3. Svenska ambassaden stockholm

Innehållet i boken har reviderats i förhållande till ny lagstiftning och ny kunskap på området. Boken är en tryckt publikation som kan beställas på Socialstyrelsens webbplats. Den kan även laddas ner som PDF. Grundboken utgör en del av Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC. Den (SOU 2015:71, Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten, Grundbok i BBIC ) Stöd till barn och familjehem under pågående placering Familjehem har enligt socialtjänstlagen (SoL) rätt till råd, stöd och den utbildning de behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag.

I. Barnets rätt Inledning Med "barn" avses i det följande underåriga 0 till 18 år. preface to Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) (2006) printed and released by the Social services.

Barn- och ungdomsärenden - Katrineholms kommun

Socialt arbete-en grundbok IBIC, BBIC. Kan även innebära användandet av flera metoder. Metoder och modeller utarbetas ur teorier och praxisteorier.

Grundbok bbic

Download Cilva Ka Ba Rns - pdb no charge

Stockholm: Socialstyrelsen. ca. 40 s. Johansson, Helena & Bäck-Wiklund, Margareta (red.)  BBIC- Grundbok; BBIC- Metodstöd. BBIC grundutbildning. (Riktar sig till socialsekreterare BoU). Socialtjänstens arbete med att utreda och ta ställning till barn  I BBIC finns det dokumentationsstöd för arbetet med vårdplan och För att få kunskap och fördjupning inom BBIC rekommenderar vi grundboken.

Grundbok bbic

Grundbok i BBIC är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC. Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården och deras närmaste chefer men kan också läsas av den som är intresserad och vill veta mer om BBIC. Grundboken innehåller de grundprinciper som ska genomsyra arbetet För dig som arbetar med eller utbildar i BBIC Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum. Grundboken beskriver grunderna i BBIC och används i utbildningar på nationell, Metodstöd i BBIC – Barns behov i centrum. Metodstödet är ett komplement till grundboken och ger stöd åt handläggaren i Barns behov i centrum, BBIC. Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Göran larsson sangis

är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC. Boken vänder sig i första hand till socialsekreterare som handlägger ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården men kan också läsas av den som är intresserad och vill veta mer om BBIC. Grundboken innehåller de grundprinciper som ska genomsyra arbetet med BBIC.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsen Stockholm, 2010.
Fondkurs seb

Grundbok bbic johan nordling puffen
jag rapper real name
efterlevandestöd ensamkommande
lennart ljungberg hällefors
varukod export usa
prisutveckling på solceller
skridskor trekanten 2021

Ella Mattsson, Rihaneh Ostad Gholizadeh Decem - Insyn

Grundboken innehåller bland annat en genomgång av de grund- principer som ska genomsyra arbetet med BBIC. Den beskriver BBIC- triangelns olika områden och delområden utifrån skydds- och riskfaktorer. Grundboken ger också en beskrivning av vad som är relevant för BBIC i de olika faserna av handläggningen.


Crsp stock forecast 2021
p chinamasa

Föräldraansvar skolan - reinoculations.maisclientes.site

Grunnboken brukes til utdanning innen BBIC på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. BBIC konkurrerer ikke med evalueringsmetoder og tiltak som er relevante for sosialt arbeid i Sverige. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov.

Material för Barns behov i centrum - Socialstyrelsen

Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer Grundbok i BBIC : barns behov i centrum Sverige. Socialstyrelsen.

Guiden fortsätter nu med att introducera de Fem Trianglarna och … Innan kursstart ska du ha läst BBIC:s grundbok. Ytterligare läsanvisningar för respektive kursdag kommer du att hitta i kursplanen. För att få kursintyg efter avslutad kurs ska du ha närvarat vid åtta av tio kursdagar samt lämnat in två reflektionsuppgifter under kursen.