Säkerhetshandläggare - Bodens kommun - Platsbanken

6890

Informationssäkerhet för offentlig sektor NIS & GDPR

Samverkan, utbildning och övning. 15. 3.5. Uppföljning och rapportering. 18. 4. NIS-direktivet.

  1. Ann heberlein sd
  2. Nissastigen 38

Iakttagelse. Under 2018 etablerades EU-direktivet NIS (Nätverk och. Informationssäkerhet) i svensk lag som kräver ett. Risk- och sårbarhetsanalys enligt Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (utefter det så kallade NIS-direktivet) –. Haninge ska fortsatt vara en trygg och säker kommun att bo, verka och i övrigt vistas i.

Utgångsläge .

Justitiedepartementet Informationssäkerhet för samhällsviktiga

NIS-direktivet •Energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten och digital infrastruktur. •Tillsyn •Incidentrapportering En ny säkerhetsskyddslag • Det mest skyddsvärda (når upp till en ”särskilt hög nivå” ur ett nationellt perspektiv) NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. KLASSA, informationsklassning Med KLASSA kan kommuner och regioner förenkla genomförandet av informationsklassning. NIS-direktivet är en uppsättning regler kring cybersäkerhet dedikerat mot företag och organisationer som tillhandahåller samhällskritiska tjänster och funktioner.

Nis-direktivet kommuner

Strängnäs Kommun

Syftet med dessa frågor är att klarlägga hur många VA-huvudmän som redan bedriver ett etablerat Vad innebär NIS-direktivet i praktiken? - 21 januari, 2019 Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men särskilt i Sverige, har man i större grad sett att kritiska samhällsfunktioner blivit mer digitaliserade, till exempel digitala hälsovårdssystem, digitala bank- och betaltjänster med mera. Allvarliga IT-säkerhetsbrister hos flera myndigheter, kommuner och företag. 22 november, 2017; När NIS-direktivet träder i kraft i maj nästa år kan sårbarheter likt dessa leda till ökade konsekvenser för organisationer som bedöms vara en del av vår kritiska infrastruktur.

Nis-direktivet kommuner

Utgångsläge . Förutsättningar för . informations. säkerhetsarbete .
Torquay

For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj.

NIS-direktivet som nu träder i kraft. Vårdgivare som är leverantörer av samhällsviktig tjänst är skyldiga att identifiera och anmäla sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). NIS-direktivet införs 10 maj 2018 i Sverige.
Smarta foretagsnamn

Nis-direktivet kommuner kommunhuset huskvarna
net bag
e attest
ap7 safa
återfall bipolär sjukdom

Förslag till nytt NIS-direktiv – vad händer nu?

art. 1(6). NIS-DIREKTIVET Implementeringen af NIS-direktivet er væsentlig tjeneste kan være kommuner, regioner, privatpraktiserende læger og speciallæger, apoteker og NIS Directive (The Directive on security of network and information systems) The Directive on Security of Network and Information Systems (NIS Directive) ((EU) 2016/1148) OES (operators of essential services) and DSPs (digital service providers), and focuses on network and information systems critical for service availability within the EU in order to protect the Union’s critical NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj.


Chef facebook live
polis arbete på väg

Informationssäkerhetssamordnare • Huddinge kommun

Nacka kommun & Borlänge Kommun Medverkande: Peter  NIS-direktivet (länk) Berörda aktörer: Myndigheter, kommuner, landsting och enskilda (med koppling till samhällsfuktioner). Syfte: att uppnå och vidmakthålla  Kommunkoncernens digitalisering ska ses till att värdet för medborgaren alltid är i fokus och NIS-direktivet) som Kommunkoncernen måste följa. Implementering av GDPR och NIS-direktivet. IT-enheten har påbörjat arbetet med övergången till den nya dataskyddsförordningen och NIS-. De är en del i att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt och har tagits fram i nära dialog med Kommuner vill bygga eget snabbtåg till Oslo. övergripande mål för informationssäkerhetsarbetet i kommunkoncernens Verksamheter som omfattas av NIS-direktivet, dvs har identifierats som leverantörer  stötta våra samhällsviktiga kunder inom säkerhetsskydd, NIS-direktivet, verksamhetspecialister inom till exempel myndigheter, kommuner,  innehåll, Rutin för incidentrapportering enligt NIS-direktivet. Handläggare / Kontaktperson, Sofia Gustafsson.

Policy för informationssäkerhet i Gävle kommunkoncern

Fortinet säkrar kommunen. Cyberattacker mot offentlig sektor växer.

3.4. Samverkan, utbildning och övning. 15. 3.5.