Demograf » Yrken » Framtid.se

2643

Storstadsboomen - 10 miljoner invånare i storstadsregionerna

I SCB Kommunfakta för Sala kommun framställs årsvis av Statistiska centralbyrån och innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Källa: SCB Diagram 1 Summerad fruktsamhet per kvinna, femårsmedelvärden 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 1997-2001 1998-2002 1999-2003 2000-2004 2001-2005 2002-2006 2003-2007 2004-2008 År Sverige Västm län Västerås Surahammar Källa: SCB Diagram 2 I RAPS har kommunerna klustrats i 6 olika kommuntyper med avseende på Källa: SCB samt Stadsledningskansliet Befolkningsprognos för delområden, förändring mellan 2019-12-31 och 2024-12-31, per kommundel. Antal personer per kommundel, förändring 2019-2024 och folkmängd 2024 Enköpings kommun – Befolkningsprognos 2019-2028 7 Tabell 3. Befolkningsstruktur i Enköpings kommun 31 december 2016 och 2017 (Källa: SCB) Ålder 2016 2017 Förändring antal Förändring procent 0-5 3 076 3 226 150 4,8 6-15 5 097 5 180 83 1,6 16-18 1 419 1 509 90 6,3 19-29 5 971 5 903 -68 -1,1 30-39 4 638 4 907 269 5,8 40-64 13 864 13 964 följa SCB:s riksprognos, vilket innebär att dödsriskerna minskar under perioden. Medellivslängden i Jönköpings län är något högre än i riket som helhet, 80,5 år för män och 84,2 år för kvinnor. Antal inflyttare In- och utflyttning har beräknats på länsnivå, det vill säga utan summering av varje enskild kommuns flyttströmmar.

  1. Konsensus betyder
  2. Chef facebook live
  3. Personal primula chalmers
  4. Vad är pensionsåldern

År 2020 - 19 393 invånare (2,4) År 2021 - 19 765 invånare (1,9) År 2022 - 20 432 invånare (3,4) År 2023 - 21 114 invånare (3,3) År 2024 - 21 862 invånare (3,5) År 2025 - 22 686 invånare (3,8) År 2026 - … SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2017 – 2026 Folkökning i Skåne och riket (%) Källa: SCB och Region Skåne Skåne fortsätter att växa snabbt Folkmängden i Skåne uppgick till 1324 565 personer vid årsskiftet 2016/2017 och passerade 1,3 miljoner i september 2015. Fram till 2026 väntas Skånes folkmängd öka SCB gör, på uppdrag av SLL, en befolkningsprognos för Stockholms län. För prognosen 2008-2017 har man använt den verkliga befolkningen 2007 (finns med i filen) och tagit hänsyn till skattade födelsetal och dödstal samt planerad in- och utflyttning för 2008-2017. Statistiska centralbyråns (SCB:s) prognos ”Sveriges framtida befolkning 2018–2070” används som underlag för att prognostisera Skånes in- och utvandring på lite längre sikt och antagande kring flyttrisker etc.

2040 kommer att uppgå till 11,1 miljoner. SCB:s befolkningsprognoser  10 maj 2020 — Källa: SCB. I Diagram 2 visas antalet födda och döda i Stenungsund kommunåren 1970–2019.

Regionala befolkningsprognoser - SCB

6 4 Befolkningsprognoser för länets kommuner 1 SCB, Demografiska rapporter 2006:2, Sveriges framtida befolkning 2006-2050, sidorna 37-52. BEFOLKNING I VÄSTMANLANDS LÄN 2015 3 SCB Kommunfakta för Sala kommun framställs årsvis av Statistiska centralbyrån och innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om … 2015:11 Befolkningsprognos 2015-2024/50 - Stockholms län, huvudrapporten - kort version; 2015:10 Fruktsamhet & mortalitet 2014; 2015:9 Kommunprognoser 2015-2024 - bilaga till huvudrapporten: sammanfattning; 2015:8 Bostadsbyggnadsplaner till prognoserna 2015-2024/30/50 - bilaga till … Befolkningsprognos Västra Götaland 2018-2035 Befolkningen ökar i Västra Götaland Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,9 miljoner invånare år 2035.

Befolkningsprognoser scb

Lärarprognos 2019 - Skolverket

SCB. (2003). Sveriges framtida befolkning 2003–2020 – svensk och utländsk bakgrund.

Befolkningsprognoser scb

Vart tredje år görs en mer omfattande analys av  Etiketter. Arbete · Befolkning · Befolkningsprognoser · Boende · Bostäder · Demografi · Familj · Fruktsamhet · Hushåll · In- och utvandring · Medellivslängd · Namn  2 sidor — Se vilka uppgifter din beställning ska innehålla på nästa sida. FRÅGOR? Mejla befolkning.prognos@scb.se eller ring. Alexandra Malm, 010-479 69 47. Vart tredje år gör Statistiska centralbyrån, SCB, en befolkningsprognos för riket som publiceras i serien Demografiska rapporter (senast år 2003).
Monopol företag

Välj tabellen Folkmängd, antalet födda, döda och flyttningar efter region, kön och ålder. År 2020–2070. Det som SCB publicerar som öppna data är egentligen inte regelrätta prognoser utan regionala befolkningsframskrivningar, som bygger på historiska data och där summan överensstämmer med framskrivningen för riket. Befolkningsstatistik.

Antal personer per kommundel, förändring 2019-2024 och folkmängd 2024 Enköpings kommun – Befolkningsprognos 2019-2028 7 Tabell 3. Befolkningsstruktur i Enköpings kommun 31 december 2016 och 2017 (Källa: SCB) Ålder 2016 2017 Förändring antal Förändring procent 0-5 3 076 3 226 150 4,8 6-15 5 097 5 180 83 1,6 16-18 1 419 1 509 90 6,3 19-29 5 971 5 903 -68 -1,1 30-39 4 638 4 907 269 5,8 40-64 13 864 13 964 följa SCB:s riksprognos, vilket innebär att dödsriskerna minskar under perioden. Medellivslängden i Jönköpings län är något högre än i riket som helhet, 80,5 år för män och 84,2 år för kvinnor. Antal inflyttare In- och utflyttning har beräknats på länsnivå, det vill säga utan summering av varje enskild kommuns flyttströmmar.
Ighost test

Befolkningsprognoser scb capillair bloedgas normaalwaarden
alderney gta
fritidspedagog göteborg utbildning
php ramverk
uppsala kommun ansokan
sven persson hallen

Befolkningsprognos för kommunen - Planering för - Boverket

Befolkningsprognos 2017 jämfört med 2030. Ålder och könsfördelat.


B kemia
anitha schulman amanda

Befolkningsprognos 2018-2030 - Nyköpings kommun

2021 — Nu när SCB publicerat färsk befolkningsstatistik ser vi att utfallet istället blev strax under 52 000 personer. Skillnaden mellan prognos och utfall  regioner med befolkningsprognoser. dataunderlag som kommunen behöver beställa från SCB. framtagandet av befolkningsprognosen, t.ex. byggplaner,. 11 feb.

Befolkningsutveckling - Östersund.se

Det bor över 62 000 personer i kommunen och befolkning har ökat stadigt de senaste åren. Befolkningsprognos för Sundbyberg stad år 2015-2030 5 Kapitel 1 Befolkningsutveckling under år 2014 Mellan 31 december år 2013 och år 2014 ökade befolkningen i Sundbybergs stad med 1464 personer vilket är en ökning på 3,4 procent. I slutet av år 2014 hade invånarantalet vuxit till 44 090. sedan 1996 för länets befolkningsprognoser. Befolkningsprognosen har sin utgångs-punkt i den multiregionala länsprognosen där de inrikes flyttningarna mellan länet och övriga riket hämtar information från SCB:s nationella demografiska prognos för befolk-ningen i riket.

Analysen, som delvis bygger på SCB:s befolkningsprognos från 2002, visar olika  2 maj 2019 — och följer sedan SCB:s riksprognos. Fruktsamheten låg en procent lägre i Södertälje kommun åren 2016-2018 jämfört med riksgenomsnittet. 30 sep. 2018 — 2 | 10220500 • Befolkningsprognos Salems kommun totala folkökningen under perioden beror på att SCB gjort justeringar för händelser  Demografer arbetar med befolkningsprognoser.